Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
7731 CV, Ommen

Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen

Omschrijving

VEILING EXECUTORIALE VERKOOP (‘executoriale verkoping, ex art. 3:268 jo 3:254 BW’) De openbare veiling vindt plaats op woensdag 16 december 2020, vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van mr M.J.A. Laenen als notaris...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 144 m²
Perceel 196 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Rodenburg Makelaars Zwolle
Rodenburg Makelaars Zwolle

Download de Brochure

Download Dynamis brochure

Bedrijfstakken in Ommen

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Brugstraat 33
Plaats Ommen
Land NL
Ligging
  • winkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Woonoppervlakte 67 m²
Perceeloppervlakte 196 m²
Winkelruimte
Oppervlakte 144 m²
Oppervlakte in units vanaf 144 m²
Energie
Energielabel A
Energielabel einddatum 2030-06-10
Parkeergelegenheid
Onderhoud
Onderhoud binnen matig
Onderhoud buiten redelijk

Uitgebreide omschrijving

VEILING
EXECUTORIALE VERKOOP (‘executoriale verkoping, ex art. 3:268 jo 3:254 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op woensdag 16 december 2020, vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van mr M.J.A. Laenen als notaris verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

ONDERHANDS BIEDEN
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk dinsdag 1 december 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. mevr. F. (Feliz) Coll, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, e-mail: feliz.coll@dlapiper.com, tel: 020-541 9346).

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

OMSCHRIJVING
Het betreft een woon-winkelpand welke op de hoek van de hoofd winkelstraat van Ommen is gelegen. Het betreft de adressen Brugstraat 33 (winkel) en Bermerstraat 24 (bovenwoning).
De winkelruimte is verhuurd en de bovenwoning staat leeg.

Het betreft twee panden, die aan elkaar zijn verbonden. Het object beschikt derhalve over twee kapconstructies. De kozijnen in de woning zijn uitgevoerd in hout en gedeeltelijk voorzien van isolerende beglazing.
De woning is met een stalen trap aan de achterzijde, via een dakterras, toegankelijk.

HUURGEGEVENS WINKELRUIMTE:
Ingangsdatum: 1 januari 2019
Huurtermijn: 5 jaar + 5 jaar
Breakoptie huurder: na 3 jaar
Huurprijs (1/11/2020): € 1.496,25 exclusief BTW per maand
Huurder heeft de overeenkomst per 1/1/2022 (per aangetekende post) opgezegd.
Waarborgsom: € 3.600,-

KADASTRALE INFORMATIE
Gemeente: Stad-Ommen
Sectie: C
Nummer: 554
Grootte: 196 m²

BESTEMMING
Bij de gemeente Ommen valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan 'Centrum Ommen' waarbinnen het de bestemming 'Centrum-1' heeft. Een afschrift van het bestemmingsplan (bron: Planviewer) is in de dataroom opgenomen.

INDELING
Winkelruimte
De winkelruimte, gelegen op de begane grond, beschikt over circa 144 m² (bron: meetrapport) v.v.o. is voorzien van een pantry en toilet. De frontbreedte is ruim 8 meter.

Woonruimte
De woning, circa 67 m² (bron: meetrapport) met eigen entree ligt op de eerste verdieping. Deze bovenwoning beschikt over een woonkamer, 3 kamers, keuken, badkamer, separaat toilet en dakterras.
Indeling:
- trapopgang via dakterras;
- gang met toegang tot 3 (slaap)kamers, badkamer, toilet, woonkamer, dichte keuken;
- zolderruimte (bereikbaar door middel van een losse trap).

LOCATIE
Ommen is een gemoedelijk, historisch stadje met ruim 17.000 inwoners. Ommen kenmerkt zich bij uitstek als toeristenplaats door de vele campings, hotels, groepsaccommodaties en vakantiewoningen. Ommen is de perfecte uitvalsbasis voor toeristen die meer van het Vechtdal willen zien. De veelzijdige natuur zoals bossen, heide en rivieren de Vecht en de Regge brengen natuurliefhebbers naar Ommen. Maar ook het historische centrum zorgt er voor dat het zomers gezellig druk is op het horecaplein en de terrassen bomvol zitten.

VOORZIENINGEN
Voorzieningen winkelruimte (onbekend of de voorzieningen functioneren):
- Meterkast;
- Pantry;
- Toilet;
- Luchtgordijn;
- CV-ketel met radiatoren;
- Systeemplafond met lichtarmaturen;
- Alarmsysteem;
- Laminaat vloer (huurdersinvestering);.
- Pui is uitgevoerd in kunststof met dubbele beglazing;

Voorzieningen woonruimte (onbekend of de voorzieningen functioneren):
- CV-ketel met radiatoren;
- Eenvoudige keuken;
- Badkamer met inloopdouche en wastafel;
- Close- in boiler;
- Eigen gas en elektra meter, tussenmeter met betrekking tot water.

ENERGIELABEL
Winkelruimte: energielabel A
Woonruimte: energielabel G

DATAROOM
Er is een dataroom beschikbaar met alle beschikbare informatie / documenten. Voor toegang tot de dataroom kunt u een mail met naam, adresgegevens en telefoonnummer sturen naar zwolle@rodenburg.nl

BEZICHTIGING
Kijkdag 1: dinsdag 24 november 2020 van 15:00 uur tot 17:00 uur
Kijkdag 2: dinsdag 8 december 2020 van 15:00 uur tot 17:00 uur

Let op: Buiten deze kijkdag zullen er geen bezichtigingsmogelijkheden zijn!

Gelieve uw aanmelding door te geven via zwolle@rodenburg.nl

INZETPREMIE
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de inzetsom. Inzetpremie wordt in rekening gebracht bij verkoper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

OVERDRACHTSBELASTING
Terzaken de verkrijging van het registergoed zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Voor de uitgebreide toelichting inzake de overdrachtsbelasting wordt verwezen naar artikel 10 lid 2 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

MILIEU
Verkoper heeft een asbestinventarisatie van uitsluitend de 2e en 3e verdieping van het woonwinkelpand (bovenwoning) uit laten voeren, waarbij asbesthoudend materiaal aangetroffen is. Zie dataroom voor de asbestinvetarisatie.
Er is geen asbestinventarisatie van de begane grond (winkelruimte) uitgevoerd.
Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien

BIJZONDERHEDEN
Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het registergoed (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het registergoed, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het registergoed (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

DEELNAME EXECUTIEVEILING
Teneinde te kunnen deelnemen aan de veiling dient u een account aan maken op de website www.bog-auctions.com. Bovendien dient u zich éénmalig te registreren bij BOG Auctions. De daartoe bestemde Registratieverklaring vindt u op de website www.bog-auctions.com. De Registratieverklaring dient u in het bijzijn van een Nederlandse notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de
Registratieverklaring. Neemt u bij de ondertekening een geldig legitimatiebewijs mee, waarmee u zich ten overstaan van een notaris kunt legitimeren.

DISCLAIMER
Rodenburg Makelaars is door de executant aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Brugstraat 15 te Ommen (de “Transactie”). Rodenburg Makelaars is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of
Rodenburg Makelaars tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen.

Alle kosten die potentiële kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Rodenburg Makelaars en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin.
Voor de disclaimer verwijzen wij u naar de projectinformatie.

Alle media

Alle afbeeldingen

Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen
Brugstraat 33, 7731 CV, Ommen

Bedrijfstakken in Ommen

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Documenten

Brochure Download

Deel dit bericht:

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie