Dorpsstraat 50, Heeten 8111 AE Heeten

8111 AE Heeten prijs op aanvraag

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

HERONTWIKKELINGSLOCATIE, plaatselijk bekend als Dorpsstraat 50 en Hademanstraat 6B te Heeten, met een totale perceelgrootte van 1 ha 5 are en 26 centiare (10.526 m²).

Het betreft een royaal perceel met daarop gesitueerd meerdere gebouwen, te weten een bedrijfs-/opslagruimte ter grootte van ca. 854 m² en een royale winkel-/showroomruimte ter grootte van ca. 4.426 m²....

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Raalte

In de buurt

Heeten

Café Restaurant De Molenhoek

Bacron

Assurantiekantoor Berghuis

Bobis Engineering B.V.

Loohuis Installatietechnieken BV

Locosoft B.V.

Autobedrijf Valster-Hagen

Boerhof Projectinrichters

Abeos Uitzendbureau Heeten

Erwin Nyhoff

Uitgebreide omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

HERONTWIKKELINGSLOCATIE, plaatselijk bekend als Dorpsstraat 50 en Hademanstraat 6B te Heeten, met een totale perceelgrootte van 1 ha 5 are en 26 centiare (10.526 m²).

Het betreft een royaal perceel met daarop gesitueerd meerdere gebouwen, te weten een bedrijfs-/opslagruimte ter grootte van ca. 854 m² en een royale winkel-/showroomruimte ter grootte van ca. 4.426 m². Het perceel is gelegen aan de doorgaande weg Dorpsstraat aan de rand van een woonwijk met grondgebonden woningen, in de directe nabijheid de dorpskern met diverse voorzieningen.

Potentie
Wij hebben de gemeente Raalte in aanloop naar de verkoop verzocht de mogelijkheden van de locatie te verkennen.

Een citaat uit deze verkenning:

“Mogelijkheden buiten het bestemmingsplan

Nieuwe bestemmingen
Gelet op gemeentelijk beleid en de ligging van de locatie zien wij in beginsel mogelijkheden voor de volgende functies:
- Maatschappelijk
- Dagrecreatie / Leisure / Horeca
- Specifieke vormen van detailhandel

“Onder ‘Maatschappelijk’ valt ook (gezondheids)zorg of combinaties van andere functies met zorg. Er kunnen ook bepaalde woon-zorg combinaties onder vallen. De
mogelijkheden voor woon-zorg combinaties moeten wij per plan/situatie bekijken.”

De gemeente Raalte, staat u gedurende de kijkdagen ter plaatse graag te woord m.b.t. onderhavige, voor een eventuele toelichting en uw vragen te kunnen beantwoorden.

De juridisch eigenaar op het moment van juridische levering is Boerhof Exploitatie B.V. ("Verkoper"). Verkoper heeft de opdracht voor de commerciële verkoopbegeleiding gegeven aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer. De juridische overdracht zal worden verzorgd door Smalbraak Notarissen (“Notaris”).

De beschikbare commerciële, juridische en technische verkoopdocumentatie, bescheiden en rapporten zijn voor potentiële kopers verzameld en samengebonden in een zgn. “bidbook”.

Dit bidbook wordt, op verzoek, aan potentiële kopers toegezonden.

De informatie in het bidbook zal op geheel vrijblijvende basis en zonder garanties omtrent juistheid of volledigheid worden verstrekt teneinde potentiële kopers in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen naar de percelen.

De verkoop en juridische levering zal geschieden op basis van het “as-is where-is” principe. Dit principe houdt onder meer in dat de koper de percelen zal aanvaarden in de feitelijke, juridische, technische, fiscale en milieutechnische staat waarin de locatie zich op de transportdatum bevindt, zonder dat Verkoper terzake enige garanties kan verstrekken.

De locatie zal worden verkocht door middel van een verkoop volgens de (hierna omschreven) besloten inschrijvingsprocedure.

Bidbook
Op verzoek van een potentiële koper wordt het bidbook met betrekking tot de locatie verstrekt, zodat een potentiële koper daarop zijn eigen due diligence onderzoek kan uitvoeren. Een potentiële koper dient zich bij het uitbrengen van een bieding uitdrukkelijk en uitsluitend te baseren op de bevindingen van zijn eigen due diligence onderzoek en op de inhoud van de model koopovereenkomst en akte van levering.

Kijkdagen
Er is de mogelijkheid de locatie en de gebouwen te bezichtigen ten tijde van de
vastgestelde kijkdagen:

Donderdag 14 december 2017 van 13.00 tot 16.00 uur.
Donderdag 11 januari 2018 van 09.00 tot 12.00 uur.

Let op: Buiten deze kijkdagen zullen er geen bezichtigingsmogelijkheden zijn!

Indien er op basis van uw due diligence interesse tot verwerving bestaat, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars door middel van het doen van een bieding per e-mail. De bieding dient te worden uitgebracht door het invullen van het inschrijvingsformulier die als bijlage in het bidbook is ingevoegd, in combinatie met een kopie legitimatiebewijs en eventueel uittreksel K.v.K..

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 01 maart 2018 om 12.00 uur te zijn ontvangen door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer en dient te worden verstuurd naar de onderstaande adressen o.v.v. 'Bieding locatie Heeten”:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
t.a.v. W.I. Dijkerman RT RM
per e–mail: ivodijkerman@rodenburg.nl,

of persoonlijk afgeven dan wel per aangetekend schrijven versturen aan/naar:
Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
T.a.v. de heer W.I. Dijkerman RT RM
Mr. H.F. de Boerlaan 32
7417 DB Deventer

Verkoper behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde termijn te verlengen. Een potentiële koper kan geen rechten ontlenen aan een door de Verkoper vastgestelde uiterste inleverdatum.

Het al dan niet accepteren van een bieding (ongeacht of dat aan deze procedurebeschrijving voldoet), is geheel een aangelegenheid van Verkoper. Van aanvaarding van een bieding door Verkoper is pas sprake indien door Verkoper een onvoorwaardelijke koopovereenkomst met betrekking tot de percelen is ondertekend.

Potentiële kopers aanvaarden dat zij door deelname aan deze verkoopprocedure geen recht hebben op enige informatie omtrent de ontvangen biedingen of op het overzicht daarvan. Uit een bieding door een potentiële koper vloeit voor een potentiële koper geen enkele (precontractuele) aanspraak voort ten opzichte van Verkoper, ook niet een aanspraak op deelname aan een eventueel vervolg van de verkoopprocedure.

Na gunning door Verkoper aan koper, zal op exclusieve basis, in beginsel binnen vijf (5) werkdagen, een finale koopovereenkomst worden uitgewerkt op basis van de “as-is where-is” koopakte. Tevens zal alsdan de leveringsakte worden opgesteld en in overleg een transportdatum worden vastgesteld, welke in beginsel gelegen dient te zijn uiterlijk 3 maanden na datum gunning. Ook in dit kader behoudt Verkoper zich het recht voor om de hiervoor genoemde termijnen te verlengen.
Op het gehele verkoopproces en op een eventuele transactie is te allen tijde een voorbehoud van goedkeuring Verkoper van toepassing. Verkoper is volledig vrij in haar keuze of al dan niet wordt gekomen tot een verkoop van de percelen en in welke vorm die plaats heeft, en behoudt zich daarnaast het recht voor het verkoopproces te allen tijde op te schorten of te beëindigen. Potentiële kopers dienen in dat geval hun eigen kosten te dragen.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Aangeboden sinds 5 maanden, 1 weken, 3 dagen geleden
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie bouwgrond
Bouwvorm n.v.t.
Locatie
Adres Dorpsstraat 50
Plaats Heeten
Land NL
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 10526 m²

Is dit uw nieuwe werkplek? 

Afspraak maken

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.