Object
Object
Object
Object
Object
Verhuurd onder voorbehoud

Karel de Groteplein 23, Deventer 7415 DH Deventer

7415 DH Deventer huurprijs € 75 m² p.j.

Omschrijving

Multifunctionele ruimte te huur binnen het Wijkwinkelcentrum Keizerslanden!

Winkelcentrum Keizerslanden is het wijkwinkelcentrum voor de wijk Keizerslanden. Op dit moment wordt het centrum herontwikkeld en uitgebreid tot ca. 11.000 m2.
Het winkelcentrum is gericht op de dagelijkse boodschappen. Door de herontwikkeling wordt de inrichting en routing van het winkelcentrum verbeterd en ontstaat...

Locatie

Wijkstatistieken

Bedrijfstakken in Deventer

Uitgebreide omschrijving

Multifunctionele ruimte te huur binnen het Wijkwinkelcentrum Keizerslanden!

Winkelcentrum Keizerslanden is het wijkwinkelcentrum voor de wijk Keizerslanden. Op dit moment wordt het centrum herontwikkeld en uitgebreid tot ca. 11.000 m2.
Het winkelcentrum is gericht op de dagelijkse boodschappen. Door de herontwikkeling wordt de inrichting en routing van het winkelcentrum verbeterd en ontstaat er ruimte voor een betere mix van winkels. Het aantal parkeerplekken wordt uitgebreid en de openbare ruimte gemoderniseerd. De werkzaamheden worden medio 2018 afgerond. Hiermee krijgt Keizerslanden het sterkste centrum voor dagelijkse boodschappen in het verzorgingsgebied!

Bijna alle winkelruimten zijn inmiddels verhuurd!

Wat nog beschikbaar is:

Unit A14 (1e verd.): ca. 1.050 m² BVO, in units vanaf 179 m²

Deze ruimte bevindt zich op de 1e verdieping en is bereikbaar per lift en trap.

De ruimte is multifunctioneel en te gebruiken als winkelruimte, praktijkruimte, kantoorruimte, sport-/bewegingsruimte, enz.

Huurprijs
€ 75,-- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

Tevens nog te huur:
Unit C5: ca. 155 m² BVO, huurprijs: € 3.250 per maand, te vermeerderen met BTW.
Unit C6: ca. 127 m² BVO, huurprijs: € 2.650 per maand, te vermeerderen met BTW.
Unit C7: ca. 59 m² BVO, huurprijs: € 1.400 per maand, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
€ 9,50 per m² per jaar te vermeerderen met BTW, als vergoeding voor de door verhuurder te leveren diensten en leveringen, waaronder:
- Energie- en waterverbruik m.b.t. de algemene installaties en de gemeenschappelijke ruimten binnen het wijkwinkelcentrum
- Onderhoud en/of periodieke controle van de gebouwgebonden installaties/voorzieningen
- Beveiliging/cameratoezicht de daartoe bevoegde instanties (algemeen)
- Alsmede alle leveringen en diensten die naar het oordeel van verhuurder redelijkerwijze het gebruik van het gebouw en de exploitatie van het winkelcentrum ten goede komen.
- Indien gebruik gemaakt wordt van de basis voorzieningen sprinklerinstallatie (pomp en basisnet) geldt een additionele voorschot van de servicekosten van € 5,50 per m2.

Winkeliersvereniging
Huurder verplicht zich toe te treden als lid van de winkeliersvereniging, alsmede daarvan lid te blijven, zulks gedurende de gehele looptijd, inclusief eventuele verlenging van de huurovereenkomst. De periodiek verschuldigde bijdrage uit hoofde van het bedoeld lidmaatschap á € 5,50 per m² per jaar) zullen eveneens door huurder rechtstreeks worden voldaan aan de winkeliersvereniging.

Opleveringsniveau
In casco staat, voorzien van pui, aansluitingen tot in meterkast en afgedopte riolering

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huurverplichting inclusief eventuele servicekosten en BTW.

Huurindexering
Jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer CPI, vastgesteld door het CBS, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst.

BTW-belaste verhuur
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

Model huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van verhuurder met als basis de model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (2012) zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) (met bijbehorende contractstukken). Aan alle contractuele verplichtingen dient te zijn voldaan vóór huuringangsdatum;

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs huurprijs € 75 m² p.j.
Huur BTW belast ja
Status verhuurd onder voorbehoud
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie kantoorruimte
Bouwjaar 2018
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Karel de Groteplein 23
Plaats Deventer
Land NL
Ligging wijkwinkelcentrumin woonwijk
Kantoor
Oppervlakte 906 m²
Oppervlakte in units vanaf 179 m²
Verdiepingen 1
Voorzieningen liftentoiletpantry
Winkelruimte
Oppervlakte 906 m²
Oppervlakte in units vanaf 179 m²
Bijdrage winkeliersvereniging ja
Bedrijfsruimte
Bedrijfshal oppervlakte 906 m²
Oppervlakte in units vanaf 179 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen goed
Onderhoud buiten uitstekend

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.