Veldhuisstraat 7, Apeldoorn 7311 PG Apeldoorn

7311 PG Apeldoorn prijs op aanvraag

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

De locatie
(herontwikkelings)locatie, plaatselijk bekend als Spoorstraat 27B, Spoorstraat 29 en Veldhuisstraat 7 te Apeldoorn, , met een totale perceelgrootte van ca. 01 ha, 20 are en 17 centiare (12.017 m²), of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken, hierna tezamen te noemen “de locatie”.

De locatie betreft een royaal perceel met daarop...

Locatie

Gerelateerde objecten

Uitgebreide omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

De locatie
(herontwikkelings)locatie, plaatselijk bekend als Spoorstraat 27B, Spoorstraat 29 en Veldhuisstraat 7 te Apeldoorn, , met een totale perceelgrootte van ca. 01 ha, 20 are en 17 centiare (12.017 m²), of zoveel meer of minder als na kadastrale uitmeting zal blijken, hierna tezamen te noemen “de locatie”.

De locatie betreft een royaal perceel met daarop gesitueerd diverse gebouwen, te weten kantoor-/winkel en bedrijfsruimten, een voormalig ketelhuis en schoorsteen (gemeentelijke monumenten) alsmede buitenterrein en parkeerplaatsen. Het perceel is gelegen aan de rand van het stadscentrum in de directe nabijheid van het trein- en busstation. De locatie is omringd door enerzijds woningbouw en anderzijds opleidingscentra.

De juridisch eigenaar op het moment van juridische levering is Stichting Woonbedrijf ieder1 ("Verkoper"). Verkoper heeft de opdracht voor de commerciële verkoopbegeleiding gegeven aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer. De juridische overdracht zal worden verzorgd door Smalbraak Notarissen (“Notaris”).

De beschikbare commerciële, juridische en technische verkoopdocumentatie, bescheiden en rapporten zijn voor potentiële kopers verzameld en samengebonden in een zogenaamd “bidbook”.

Dit bidbook kan, op verzoek, aan potentiële kopers worden toegezonden.

De informatie in het bidbook is zo volledig mogelijk samengesteld maar zal op geheel vrijblijvende basis en zonder garanties omtrent juistheid of volledigheid worden verstrekt teneinde potentiële kopers in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te doen naar de percelen.

Door de notaris is een concept koopovereenkomst en concept akte van levering opgesteld volgens het “as-is where-is” principe. Dit principe houdt onder meer in dat de koper de percelen zal aanvaarden in de feitelijke, juridische, technische, fiscale en milieutechnische staat waarin de locatie zich op de transportdatum bevindt, zonder dat Verkoper terzake enige garanties kan verstrekken.

De locatie zal worden verkocht door middel van een verkoop volgens de (hierna omschreven) besloten inschrijvingsprocedure.

Op verzoek van een potentiële koper wordt het bidbook met betrekking tot de locatie verstrekt, zodat een potentiële koper daarop zijn eigen due diligence onderzoek kan uitvoeren. Een potentiële koper dient zich bij het uitbrengen van een bieding uitdrukkelijk en uitsluitend te baseren op de bevindingen van zijn eigen due diligence onderzoek en op de inhoud van de concept koopovereenkomst en de concept akte van levering.

Indien er op basis van uw due diligence interesse tot verwerving bestaat, verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars door middel van het doen van een bieding per e-mail of per aangetekend schrijven. De bieding dient te worden uitgebracht door het invullen van het inschrijvingsformulier die als bijlage in het bidbook is ingevoegd, in combinatie met een kopie legitimatiebewijs en eventueel uittreksel K.v.K.

Er is de mogelijkheid de locatie en de gebouwen te bezichtigen ten tijde van de vastgestelde kijkdag op:
woensdag 18 oktober 2017 van 12.30 tot 16.30 uur.

De gemeente Apeldoorn, is gedurende de kijkdag tevens ter plaatse en staat u graag te woord m.b.t. onderhavige locatie.

Let op: Buiten deze kijkdag zijn er geen bezichtigingsmogelijkheden!

Het inschrijfformulier dient uiterlijk 13 december 2017 te zijn ontvangen door Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer en dient te worden verstuurd naar minstens 1 van de onderstaande adressen o.v.v. 'Bieding ANZA-locatie Apeldoorn”:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
t.a.v. W.I. Dijkerman RM RT
per e–mail: ivodijkerman@rodenburg.nl

of persoonlijk afgeven dan wel per aangetekend schrijven versturen aan/naar:
Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
T.a.v. de heer W.I. Dijkerman RM RT
Mr. H.F. de Boerlaan 32
7417 DB Deventer

Verkoper behoudt zich het recht voor om de hiervoor genoemde termijn te verlengen. Een potentiële koper kan geen rechten ontlenen aan een door de Verkoper vastgestelde uiterste inleverdatum.

Het al dan niet accepteren van een bieding (ongeacht of dat aan deze procedurebeschrijving voldoet), is geheel een aangelegenheid van Verkoper. Van aanvaarding van een bieding door Verkoper is pas sprake indien door Verkoper een onvoorwaardelijke koopovereenkomst met betrekking tot de percelen is ondertekend.

Potentiële kopers aanvaarden dat zij door deelname aan deze verkoopprocedure geen recht hebben op enige informatie omtrent de ontvangen biedingen of op het overzicht daarvan. Uit een bieding door een potentiële koper vloeit voor een potentiële koper geen enkele (precontractuele) aanspraak voort ten opzichte van Verkoper, ook niet een aanspraak op deelname aan een eventueel vervolg van de verkoopprocedure.

Na gunning door Verkoper aan koper, zal op exclusieve basis, in beginsel binnen vijf (5) werkdagen, een finale koopovereenkomst worden uitgewerkt op basis van de concept koopovereenkomst. Tevens zal alsdan de leveringsakte worden opgesteld en in overleg een transportdatum worden vastgesteld, welke in beginsel gelegen dient te zijn uiterlijk 3 maanden na datum gunning. Ook in dit kader behoudt Verkoper zich het recht voor om de hiervoor genoemde termijnen te verlengen.
Op het gehele verkoopproces en op een eventuele transactie is te allen tijde een voorbehoud van goedkeuring Verkoper van toepassing. Verkoper is volledig vrij in haar keuze of al dan niet wordt gekomen tot een verkoop van de percelen en in welke vorm die plaats heeft, en behoudt zich daarnaast het recht voor het verkoopproces te allen tijde op te schorten of te beëindigen. Potentiële kopers dienen in dat geval hun eigen kosten te dragen.

Kenmerken

Overdracht
Vraagprijs prijs op aanvraag
Huur BTW belast nee
Koop BTW belast nee
Servicekosten BTW tarief nee
Aangeboden sinds 2 maanden, 1 weken, 4 dagen geleden
Status Beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie Bedrijfsruimte
Nevenfuncties Bouwgrond
Bouwjaar 1900
Bouwvorm Bestaande bouw
Locatie
Adres Veldhuisstraat 7
Plaats Apeldoorn
Provincie Gelderland
Land Nederland
Ligging In woonwijkWinkelgebied stadscentrum
Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte 12017 m²
Totaal bechikbare oppervlakte 5485 m²
Oppervlakte in units vanaf 5110 m²
Kantoor
Oppervlakte 375 m²
Loods
Loods oppervlakte 5110 m²
Loods oppervlakte 5110 m²
Onderhoud
Onderhoud binnen matig tot redelijk
Onderhoud buiten matig tot redelijk

Is dit uw nieuwe werkplek? 

Afspraak maken

IE10 wordt niet ondersteund. U gebruikt een NIET ONDERSTEUNDE versie van Internet Explorer.
Gebruik of download een moderne browser.