Dynamis: Vraag naar kwalitatief logistiek vastgoed onverminderd hoog

Eigenschappen van bestaand aanbod sluiten beperkt aan op de wensen van eindgebruikers

In 2018 was een sterke dynamiek zichtbaar onder gebruikers van logistiek vastgoed in Nederland. Door de stevige economische groei en bloeiende handel werden veel vierkante meters logistieke ruimte in gebruik genomen. Een aanzienlijk deel van het bestaande aanbod voldoet echter niet aan de moderne kwaliteitseisen, waardoor veel gebruikers nieuwbouwpanden hebben betrokken. Deze mismatch tussen de kwalitatieve vraag en het beschikbare aanbod vormt een belemmering voor de toekomstige groei, die wordt versterkt door tekorten op de arbeidsmarkt en een afzwakkende economische groei.

Dit blijkt uit de vandaag verschenen rapportage Sprekende Cijfers Logistiek 2019 van Dynamis.

Logistieke sector blijft records verbreken
In 2018 is maar liefst 2,5 miljoen m² logistieke ruimte verhuurd of verkocht, het opnamerecord uit 2017 is hierdoor met een achtste overtroffen. De Nederlandse logistieke markt wordt qua omvang gedomineerd door een viertal logistieke hotspots: Rotterdam, Tilburg-Waalwijk, Venlo-Venray en West-Brabant. Buiten de grote logistieke hotspots is veel dynamiek zichtbaar in een aantal opkomende regio’s zoals Twente en Rivierenland.

Groot deel logistiek aanbod voldoet niet aan moderne kwaliteitseisenDe gevraagde kwaliteiten van logistieke panden worden al jaren op rij hoger. Verdergaande schaalvergroting en automatisering in de logistieke sector hebben geleid tot hogere eisen aan het vastgoed. Veel panden in de bestaande bouw voldoen niet aan deze wensen en eisen, zo is de vrije hoogte in maar liefst twee derde van de aangeboden panden lager dan de nieuwbouwstandaard van 12,2 meter. Met als resultaat dat bijna de helft van de partijen die verhuisd zijn, hebben gekozen voor een nieuwbouwobject.

Arbeidstekorten vormen gevaar voor groeipotentie van logistieke sector
Logistieke dienstverleners ervaren in toenemende mate problemen om de beschikbare functies in te vullen. In twee jaar tijd is het aantal vacatures in de logistieke sector meer dan verdubbeld. Het arbeidstekort loopt daarmee veel sneller op dan in de totale Nederlandse economie. Om het personeel in distributiecentra op peil te houden, zal de verdere instroom van buitenlandse arbeidskrachten op korte termijn een oplossing zijn. Om deze werknemers te huisvesten hebben gemeentes een belangrijke rol in het faciliteren van woonlocaties.

Getemperde groeiverwachtingen voor de komende jaren
Onder invloed van een lager economisch groeitempo zal de vraag naar logistiek vastgoed naar verwachting dit jaar afzwakken. Ondanks de afzwakking blijft de dynamiek in deze vastgoedsector van een uitzonderlijk hoog niveau. De politieke verhoudingen op het wereldtoneel vormen echter een aanzienlijk risico voor internationaal opererende logistieke partijen.