Research

Over research

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s.

Onze Sprekende Cijfers-publicaties geven inzicht in de verschillende vastgoedsectoren, zo publiceert Dynamis over de woningmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimtemarkt, logistieke markt en winkelmarkt. Voor meer informatie: neem contact op met Martijn Haanappel (Research Manager).

Als onderzoekers hechten wij veel waarde aan de kwaliteit en de volledigheid van onze data en daarom verzamelen wij zelf alle informatie over de diverse vastgoedmarkten in Nederland. Naast een centrale researchafdeling verzamelen, controleren en valideren alle partners van Dynamis de data. Op die manier bent u verzekerd van de beste onderzoeken om zo een juiste vastgoedbeslissing te nemen. Wij staan als datagedreven kenniscentrum onze partners bij in al hun werkzaamheden, daarnaast hebben wij een adviesrol voor (externe) opdrachtgevers bij (strategische) vastgoedkeuzes.

Research rapportages

Als partner in Dynamis, staat Rodenburg Makelaars zo dicht bij de markt dat zij als geen ander adviezen kunnen geven over de vastgoedmarkt in al haar aspecten. Heldere en praktische adviezen over complexe markten worden uitgewerkt en gepresenteerd, waarbij met name vanuit toekomstperspectief wordt geoordeeld. Dat is mogelijk door goed gevulde databanken met historische reeksen en door continue contacten met gebruikers en eigenaren van vastgoed.

De unieke combinatie van makelaardij (beleggingsmakelaardij, bedrijfsmakelaardij en woningmakelaardij), taxatie & consultancy, vastgoedmanagement en vastgoedonderzoek dragen zorg voor een breed en diepgaand antwoord op vastgoedvraagstukken. De research afdeling van Dynamis publiceert periodiek 'Sprekende Cijfers' rapportages, te weten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten, Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkten en Sprekende Cijfers Woningmarkten.

Sprekende Cijfers Woningmarkt

Dynamis publiceert elk kwartaal Sprekende Cijfers Woningmarkten. In de twaalf regiorapporten worden de laatste ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart gebracht. Dit gebeurt volgens een vast concept waarin vraag, aanbod, prijs en looptijd samen een dynamisch beeld van de markt geven. Gedurende het jaar brengt Dynamis bovendien Marktscans uit om u te informeren over actuele thema’s op de Nederlandse woningmarkt.

Sprekende Cijfers Kantorenmarkt

Dynamis brengt ieder jaar een rapport uit over de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt, ieder kwartaal gevolgd door een update. Deze rapporten geven een transparant beeld van de ontwikkelingen in aanbod, opname en huurprijzen in de belangrijkste kantoorgebieden in Nederland.

Rodenburg verzorgt de research voor de regio Deventer, Apeldoorn en Zwolle.

Sprekende Cijfers Bedrijfsruimtemarkt

Middels de rapportages Sprekende Cijfers houdt de researchafdeling van Rodenburg Bedrijfsmakelaars, in samenwerking met Dynamis, u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op de Nederlandse vastgoedmarkt. Periodiek verschijnen rapportages over de kantorenmarkt, de bedrijfsruimtemarkt en de woningmarkt. Door in het menu hiernaast een deelmarkt te selecteren heeft u de mogelijkheid deze rapportages te downloaden.

Rodenburg Makelaars verzorgt de research voor de regio Deventer, Apeldoorn en Zwolle.