Het nieuwe normaal….

Geschreven door Maarten van Tijen RM op 14 oktober 2021

De populariteit van logistiek vastgoed als belegging is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Niet alleen de grote logistieke complexen, maar al het vastgoed dat enigszins gebruikt kan worden in het logistieke proces mag zich verheugen in de belangstelling van een steeds groter wordende groep beleggers.

Deze toenemende vraag maakt dat er in de afgelopen jaren een ongekend verschil is ontstaan tussen aan de ene zijde de stichtingskosten van nieuwbouw en de historische kostprijs van vastgoed en aan de andere zijde de marktwaarden van dit soort vastgoed. Op basis van de verwachting dat de lage rentestand en de verwachting dat de vraag zal toenemen worden er tegenwoordig rendementen betaald die tot een paar jaar geleden voorbehouden waren aan de woning- en A-1 winkelbeleggers.

Een effect van deze ontwikkeling is dat gemeenten snel geneigd zijn om bij nieuw uit te geven (op dit moment ook nog eens schaarse) bedrijventerreinen de pijlen te richten op logistiek georiënteerde bedrijven, al is het alleen al onder de druk van betrokken ontwikkelaars. In deze ontwikkelingen zien we dan ook dat de ontwikkelaars steeds vaker ‘de grote winnaar’ in transacties zijn. Door de lage rendementen op basis waarvan beleggers kopen liggen de marktwaarden van dergelijke ontwikkelingen, ondanks de sterk gestegen bouwkosten, nog steeds beduidend hoger dan dat de kostprijs van een totale ontwikkeling is.

In de bestaande markt zien we een ander door deze vraag gedreven fenomeen: de moderne variant van ‘briefjes door de deur’. Beleggende partijen betalen maar wat graag om ‘de gouden lead’ te krijgen, met als gevolg de bezitters van logistiek vastgoed, dan wel bezitters van verouderd vastgoed van enig formaat langs alle kanten benaderd worden om hun vastgoed, al dan niet in een sale and lease back te verkopen tegen prijzen waarvan we met zijn allen een aantal jaar geleden nog geen voorstelling van konden maken.

Uiteindelijk zal deze ontwikkeling doorsijpelen in de onderliggende marktprijzen voor huur en grond. Waar in de regio Breda over het afgelopen decennium de huurprijzen voor bedrijfsruimte zich in de bandbreedte € 45,--/€ 55,-- begaven en de grondprijzen voor industriegrond zeker niet boven de € 200,-- uitkwamen verwachten wij dat ‘het nieuwe normaal’ 15 tot 20 procent boven deze niveaus zal liggen.

Advies of vragen?
Het logistieke team van Dynamis helpt graag met elke logistieke vraag! Bel ons voor een vrijblijvende afspraak of advies.

Dynamis Research onderzoekt de Nederlandse vastgoedmarkt en legt de bevindingen vast in de Sprekende Cijfers Rapportages. Met onze data en expertise zijn wij niet alleen in staat om de markt diepgaand te beschrijven, maar geven we ook onze visie op verschillende thema’s.

Dynamis
Van der Sande VanOpstal Bedrijfsmakelaars is partner in Dynamis. Dynamis is een groep van vastgoedprofessionals verspreid over 13 partners met 52 vestigingen (met ruim 550 medewerkers) in heel Nederland. Een samenwerking van lokale makelaarskantoren met een sterke positie in de eigen regio en uitgebreide lokale marktkennis (landelijke dekking met regionale diepgang), voor woningen, kantoren, winkels, bedrijfsmatig vastgoed en logistieke objecten, voor aan- en verkoop begeleiding, taxaties, beheer, financiële diensten en aan- en verhuur begeleiding.

Het nieuwe normaal….
Maarten van Tijen RM
Neem contact op met Maarten