Toekomstbestendige Bedrijventerreinen: Oplossen van Netcongestie en Netverzwaring

Geschreven door Ellis Kersten op 23 mei 2024

In Nederland en veel andere landen staan we voor een uitdagend dilemma: de toenemende vraag naar elektriciteit op bedrijventerreinen en de noodzaak om ons elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken. Met de groei van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en een diversiteit aan energiebehoeften onder bedrijven, is er een dringende behoefte aan efficiënt energiebeheer en infrastructuur. Graag gaan wij dieper in op het probleem van netcongestie en de cruciale rol van netverzwaring om dit aan te pakken.

Netcongestie

Netcongestie doet zich voor wanneer de vraag naar elektriciteit op een specifiek punt in het elektriciteitsnet de capaciteit overschrijdt. Op bedrijventerreinen kan dit probleem verergeren door verschillende factoren:

1. Zonnepanelen en Energieopslag: Veel bedrijven investeren in zonnepanelen om groene energie op te wekken. Echter, op zonnige dagen kan de productie van zonne-energie de lokale vraag overstijgen. Zonder voldoende opslagcapaciteit of slimme distributie kan dit leiden tot congestie op het net.

2. Verschillende Piekbelastingen: Bedrijven op hetzelfde terrein hebben vaak verschillende piekmomenten in hun energieverbruik. Sommige industrieën hebben meer stroom nodig tijdens specifieke uren van de dag. Dit leidt tot inefficiënt gebruik van het elektriciteitsnet, met onbenutte capaciteit op sommige momenten en overbelasting op andere momenten.

Netverzwaring en Innovatief Energiebeheer

Netverzwaring en Innovatief Energiebeheer zijn essentieel om bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Hiervoor zijn verschillende benaderingen nodig:

1. Netverzwaring: Dit omvat het fysiek vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het upgraden van transformatoren, bekabeling en verdeelstations kan helpen bij het absorberen van hogere energievolumes zonder congestie.

2. Slimme Energienetwerken: Implementatie van slimme technologieën zoals vraagrespons-systemen en energieopslag (zoals batterijen) kan de pieken in de vraag verminderen. Deze systemen kunnen overtollige energie opslaan wanneer de vraag laag is en leveren wanneer de vraag hoog is.

3. Groepscontracten en Samenwerking: Bedrijven op hetzelfde bedrijventerrein kunnen profiteren van groepscontracten die hen in staat stellen om elkaars energieoverschotten te benutten. Dit kan worden ondersteund door slimme energiemeters en -systemen die real-time gegevens delen en optimaliseren.

4. Flexibele Tariefstructuren: Het aanbieden van dynamische tariefstructuren moedigt bedrijven aan om hun energieverbruik te verschuiven naar niet-piekuren, waardoor de belasting op het net wordt verminderd.

Een geïntegreerde aanpak voor netcongestie biedt verschillende voordelen:

- Betrouwbaarheid: Door het net te versterken en te moderniseren, verbeteren we de betrouwbaarheid van energielevering aan bedrijven, wat essentieel is voor hun operationele continuïteit.

- Duurzaamheid: Het bevorderen van groene energie en efficiënt energiegebruik draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering.

- Kostenbesparing: Effectief energiebeheer en delen van energieresources kunnen de operationele kosten op lange termijn verlagen voor bedrijven.

Het is duidelijk dat het upgraden van bedrijventerreinen naar een toekomstbestendige energie-infrastructuur een multidisciplinaire aanpak vereist. Netverzwaring, gecombineerd met slimme energiebeheersystemen en samenwerkingsmodellen tussen bedrijven, kan de sleutel zijn tot het ontwikkelen van veerkrachtige en duurzame bedrijventerreinen. Door deze uitdagingen aan te gaan, kunnen we niet alleen onze energievoorziening moderniseren en bijdragen aan een groenere economie, maar ook een veerkrachtig elektriciteitsnet bouwen dat niet alleen aan de huidige behoeften voldoet, maar ook klaar is voor de energie-uitdagingen van morgen.

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen: Oplossen van Netcongestie en Netverzwaring
Ellis Kersten
Neem contact op met Ellis

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Lever maatwerk en stop met automatisch indexeren.

Lever maatwerk en stop met automatisch indexeren.

Al lange tijd kampt Nederland met een waanzinnig hoge inflatie. Sommige partijen hebben daar voordeel van, maar voor de meeste sectoren (en mensen) hebben de hoge prijsstijgingen...
De Makelaardij en de Wwft in de praktijk

De Makelaardij en de Wwft in de praktijk

Wwft staat voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wet is sinds 2008 van kracht en zowel makelaars als ook taxateurs van onroerende...
Bekijk overzicht