Brinkgreverweg 137 , 7415 CG, Deventer

  prijs op aanvraag
  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak of blader online door de brochure.

  Omschrijving

  HERONTWIKKELINGSLOCATIE (WONEN) te DEVENTER In opdracht van onze opdrachtgever, Stichting Dimence Groep verkopen wij een potentiële herontwikkelingslocatie te Deventer. De locatie De locatie betreft het volledig eigendom, omvattende een perceel grond groot ca....

  Toon meer

  Kenmerken

  HERONTWIKKELINGSLOCATIE (WONEN) te DEVENTER
  In opdracht van onze opdrachtgever, Stichting Dimence Groep verkopen wij een potentiële herontwikkelingslocatie te Deventer.

  De locatie

  De locatie betreft het volledig eigendom, omvattende een perceel grond groot ca. 8.000 m² (zoals op de luchtfoto om oranje gemarkeerd en blauw omlijnd weergegeven) met daarop 2 opstallen, plaatselijk bekend als Brinkgreverweg 137 – 141 te 7415 CG Deventer en gelegen aan de rand van het dorp Schalkhaar.
  Het hoofdgebouw aldaar, lokaal ook wel bekend als “Rust Roest”, is thans deels in gebruik i.h.k.v. leegstandsbeheer. Ten noordoosten van het hoofdgebouw is een opstal gelegen met ketelhuis en bergingen.
  De locatie zal nog nader kadastraal worden uitgemeten, en zal ca. 8.000 m² groot zijn.

  Historie

  Rust Roest was oorspronkelijk een sanatorium dat in de vroege 20e eeuw werd gebouwd voor de behandeling van tuberculosepatiënten. In die tijd werd frisse lucht en rust beschouwd als belangrijke elementen in de behandeling van de ziekte. Het gebouw is gebouwd in de kenmerkende stijl van die periode en heeft een karakteristieke uitstraling. Na verloop van tijd verloor tuberculose zijn greep op de bevolking en werd het sanatorium overbodig. In de daaropvolgende jaren werd het gebouw voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder studentenhuisvesting en uiteindelijk vond Stichting Dimence Groep een goede invulling.

  Herontwikkelingspotentie

  De huidige opstallen zijn verouderd en de huidige bestemmingen in het bestemmingsplan laten veel potentie zien. Zo laat de het vigerende bestemmingsplan de volgende functies toe:

  • Maatschappelijk
  • Wonen
  • Wonen – gestapeld

  De bestaande opstallen zijn tevens het huidige bouwvlak.

  De maximale bouw- en goothoogte bedraagt 12 m¹
  Verkoper heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijke invulling binnen het vigerende bestemmingsplan. Dit heeft geleid tot een telmodel met ca. 63 appartementen/studio’s.

  Wederhuur

  Verkoper wenst een eerste recht van huur (voortdurend)en koop (éénmalig) van 1 of meer appartementen/studio’s na realisatie voor haar cliënten en/of medewerkers.

  Algemeen

  Indien uw interesse is gewekt, kunt u v ia deventer@rodenburg.nl, aanmelden voor meer informatie. U ontvangt van ons een deelnameverklaring. Na ontvangst van de getekende deelnameverklaring, krijgt u toegang tot de online dataroom die voorzien is van alle relevante informatie en documentatie

  Protocol

  De verkoop zal openbaar en bij inschrijving geschieden.
  Het inschrijfformulier met vereiste bijlagen dient uiterlijk 05 september 2024 om 12.00 uur, ten kantore van Smalbraak Notarissen, Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, ingeleverd te zijn of per aangetekende post te zijn ontvangen.
  De inschrijfformulieren worden op 05 september 2024 na 12.00 uur in een besloten bijeenkomst van Smalbraak Notarissen, Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer en Verkoper, geopend.
  Vervolgens zal Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer, namens verkoper de deelnemers informeren over het verloop van de procedure.

  Overdrachtsdatum en wijze van oplevering

  Juridische levering zal plaatsvinden op uiterlijk 28 november 2024 of zoveel eerder als partijen nader overeen komen.
  Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is'.
  Koper vrijwaart verkoper van alle zicht- en onzichtbare gebreken.

  Voorbehouden

  Verkoop geschiedt onder voorbehoud van finale- en bestuurlijke goedkeuring van onze opdrachtgever Stichting Dimence Groep.
  De verkoper houdt zich het recht van gunning dan wel niet-gunning zonder opgaaf van redenen voor.
  Een overeenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een getekende koopovereenkomst. Uitsluitend onvoorwaardelijke biedingen worden in behandeling genomen.

  Communicatie

  Inzake alle communicatie en vragen in relatie tot deze percelen en informatie kunt u zich richten tot:
  Rodenburg Bedrijfsmakelaars
  Bokkingshang 3
  7411 GG Deventer
  0570 – 745 245

  Toon meer

  Algemeen

  Vraagprijs prijs op aanvraag
  Servicekosten BTW belast Nee
  Status Beschikbaar

  Bouw

  Hoofdfunctie bouwgrond
  Nevenfuncties
  • Maatschappelijk vastgoed
  Bouwvorm Niet van toepassing

  Locatie

  Adres Brinkgreverweg 137
  Plaats Deventer
  Provincie Overijssel
  Land Nederland
  Ligging
  • Landelijk gebied

  Onderhoud

  Onderhoud binnen Matig tot redelijk
  Onderhoud buiten Matig tot redelijk

  Bedrijfstakken in

  Ontdek de bouwgrond

  Brinkgreverweg 137, 7415 CG, Deventer

  Locatie

  Brinkgreverweg 137, 7415 CG, Deventer

  Schaduwwijzer

  Vragen over dit pand?
  Maak een afspraak of blader online door de brochure.