Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
7415 DH, Deventer

Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer

€ 2.400 p.m.

Omschrijving

Wijkwinkelcentrum Keizerslanden Winkelcentrum Keizerslanden is het wijkwinkelcentrum voor de wijk Keizerslanden. Op dit moment wordt het centrum herontwikkeld en uitgebreid tot ca. 11.000 m2. Het winkelcentrum is gericht op de dagelijkse boodschappen. Door de...

Lees meer

Kenmerken

Oppervlakte 115 m²
Meer kenmerken

Vragen over dit pand?

Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer
Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer

Bedrijfstakken in Deventer

Kenmerken

Overdracht
Huurprijs € 2.400 p.m.
Huur BTW belast ja
Status beschikbaar
Aanvaarding in overleg
Bouw
Hoofdfunctie winkelruimte
Bouwjaar 2017
Bouwvorm bestaande bouw
Locatie
Adres Karel de Groteplein 11
Plaats Deventer
Land NL
Ligging
  • wijkwinkelcentrum
Winkelruimte
Oppervlakte 115 m²
Oppervlakte in units vanaf 115 m²
Parkeergelegenheid

Uitgebreide omschrijving

Wijkwinkelcentrum Keizerslanden

Winkelcentrum Keizerslanden is het wijkwinkelcentrum voor de wijk Keizerslanden. Op dit moment wordt het centrum herontwikkeld en uitgebreid tot ca. 11.000 m2.
Het winkelcentrum is gericht op de dagelijkse boodschappen. Door de herontwikkeling wordt de inrichting en routing van het winkelcentrum verbeterd en ontstaat er ruimte voor een betere mix van winkels. Het aantal parkeerplekken wordt uitgebreid en de openbare ruimte gemoderniseerd. De werkzaamheden worden medio 2018 afgerond. Hiermee krijgt Keizerslanden het sterkste centrum voor dagelijkse boodschappen in het verzorgingsgebied!

Winkelruimten:
Een deel van het winkelcentrum is reeds gereed en er is nog een aantal winkelunits beschikbaar voor verhuur, varierend in grootte van 59 m² tot 1.050 m² BVO:

- Karel de Groteplein 11: ca. 115 m² BVO, huurprijs: € 2.400,-- per maand, te vermeerderen met BTW

Servicekosten
€ 9,50 per m² per jaar te vermeerderen met BTW, als vergoeding voor de door verhuurder te leveren diensten en leveringen, waaronder:

- Energie- en waterverbruik m.b.t. de algemene installaties en de gemeenschappelijke ruimten binnen het wijkwinkelcentrum
- Onderhoud en/of periodieke controle van de gebouwgebonden installaties/voorzieningen
- Beveiliging/cameratoezicht de daartoe bevoegde instanties (algemeen)
- Alsmede alle leveringen en diensten die naar het oordeel van verhuurder redelijkerwijze het gebruik van het gebouw en de exploitatie van het winkelcentrum ten goede komen.
- Indien gebruik gemaakt wordt van de basis voorzieningen sprinklerinstallatie (pomp en basisnet) geldt een additionele voorschot van de servicekosten van € 5,50 per m2.

Winkeliersvereniging
Huurder verplicht zich toe te treden als lid van de winkeliersvereniging, alsmede daarvan lid te blijven, zulks gedurende de gehele looptijd, inclusief eventuele verlenging van de huurovereenkomst. De periodiek verschuldigde bijdrage uit hoofde van het bedoeld lidmaatschap á € 5,50 per m² per jaar) zullen eveneens door huurder rechtstreeks worden voldaan aan de winkeliersvereniging. Huurder is voor de promotionele activiteiten een promotiebijdrage verschuldigd. De promotiebijdrage bedraagt op jaarbasis € 5,50 per m2 en jaarlijks een basisbedrag ad € 635,-- (verdeeld over 12 maanden) per huurder/voordeur. De bijdrage zal worden geïndexeerd in overeenstemming met artikel 18 van de algemene bepalingen.

Opleveringsniveau
In casco staat, voorzien van pui, aansluitingen tot in meterkast en afgedopte riolering

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huurverplichting inclusief eventuele servicekosten en BTW.

Huurindexering
Jaarlijks op basis van het prijsindexcijfer CPI, vastgesteld door het CBS, voor het eerst één jaar na ingangsdatum huurovereenkomst.

BTW-belaste verhuur
Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan behoudt verhuurder zich het recht voor om het alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder volledig te compenseren.

Model huurovereenkomst
Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van verhuurder met als basis de model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (2012) zoals vastgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) (met bijbehorende contractstukken). Aan alle contractuele verplichtingen dient te zijn voldaan vóór huuringangsdatum;

Alle media

Alle afbeeldingen

Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer
Karel de Groteplein 11, 7415 DH, Deventer

Bedrijfstakken in Deventer

In de buurt

Resultaten

Er zijn geen resultaten gevonden

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie