Special Products

Special Products

TDN Taxaties

TDN Taxaties (Special Products)

Samenwerking met TDN Taxaties

Professionalisering van de markt en de tendens naar benchmarking roepen de behoefte op aan een frequente heroriëntering op uw vastgoed. Daarom is Rodenburg Bedrijfsmakelaars een samenwerking aangegaan met TDN Taxaties.

Professionalisering van de markt en de tendens naar bench marking roepen de behoefte op aan een frequente heroriëntering op uw vastgoed. Een juiste interpretatie van uw input en marktgegevens zijn daarbij van groot belang en vragen om een intensief contact, en daarmee om een heldere en betrouwbare relatie. Dat is precies waar TDN Taxaties in investeert. Met onze Special Products wordt de focus gelegd op uw vastgoed en stellen wij de waarde vast op basis van gedegen marktkennis, doorkijkend naar waardepotentie en verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden.

Kijk op tdntaxaties.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.