Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Rodenburg Makelaars met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Rodenburg Makelaars verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Rodenburg Makelaars worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Rodenburg Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Rodenburg Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Rodenburg Makelaars opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Rodenburg Makelaars alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Rodenburg Makelaars niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Rodenburg Makelaars worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Rodenburg Makelaars uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Rodenburg Makelaars worden onderhouden wordt afgewezen.

Disclaimer email

De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor degene aan wie het is geadresseerd en kan vertrouwelijke en/of privacygevoelige informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, is het niet toegestaan die informatie te gebruiken, te verspreiden of daaraan op enigerlei wijze bekendheid te geven. Mocht u dit bericht abusievelijk hebben ontvangen, dan verzoeken wij ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en dit bericht onverwijld te vernietigen.

Rodenburg Makelaars staat niet in voor het bij de ontvanger juist en volledig overkomen van de informatie verzonden met dit bericht, noch voor hierbij overgebrachte virussen.