Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

Geschreven door Redactie Rodenburg op 14 november 2023

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking in Nederland, wat van bijzonder belang is voor professionals in de vastgoedsector, zoals makelaars en taxateurs. Deze wet zorgt voor moderniseren en samenvoegen van aanzienlijke delen van de wetgeving met betrekking tot bouw, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Ruimtelijke plannen wordt vervangen
Een belangrijke rol wordt ingenomen door het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dit systeem zal het bestaande www.ruimtelijkeplannen.nl vervangen. Het nieuwe systeem fungeert als een digitaal portaal waar verschillende diensten, zoals vergunningaanvragen en regelraadplegingen, worden gefaciliteerd. De implementatie van de Omgevingswet wordt geleid door vier algemene maatregelen van bestuur: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Bouwactiviteiten
Een relevante verandering is de introductie van de 'knip' in het vergunningenstelsel. Het bouwproces wordt opgesplitst in een technisch deel (Bbl) en een ruimtelijk deel (omgevingsplan), waarbij het omgevingsplan het traditionele bestemmingsplan vervangt en lokale regelgeving biedt over waar bouwactiviteiten zijn toegestaan.

Onder deze 'knip' worden drie soorten omgevingsplanactiviteiten onderscheiden: vergunningvrij bouwen, binnenplanse activiteiten (beoordeeld op lokaal niveau), en buitenplanse activiteiten (in strijd met het omgevingsplan). Dit impliceert dat lokale regelgeving van groot belang is.

Vergunning van rechtswege
Daarnaast vindt er nog een verandering plaats: de 'vergunning van rechtswege' na 2024 komt te vervallen. Dit betekent dat er geen automatische vergunning wordt verleend bij het uitblijven van een tijdige reactie. Voor specifieke wachttijden wordt verwezen naar lokale regelgeving.
In essentie zal elke gemeente vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet implementeren met een eigen omgevingsplan. Voor verdere vragen en ondersteuning is het Informatiepunt Leefomgeving beschikbaar via https://aandeslagmetdeOmgevingswet.nl/ of telefonisch op 088 797 07 90.

Bron: NVM

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht
Michael Maatman
Neem contact op met Michael

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Prinsjesdag: de belangrijkste fiscale maatregelen 2024

Prinsjesdag: de belangrijkste fiscale maatregelen 2024

1. Woningwaardegrens naar €510.000  Vanaf 2024 zal de woningwaardegrens worden verhoogd naar € 510.000. Deze...
Wetswijzigingen 2022 en opkoopbescherming per 1 januari 2022

Wetswijzigingen 2022 en opkoopbescherming per 1 januari 2022

Welke belangrijke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2022 met betrekking tot de woningmarkt? De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de...
Bekijk overzicht