Energielabel verplicht bij elke advertentie

Geschreven door Redactie Rodenburg op 14 december 2020

Vanaf 1 januari 2021 geldt de verplichting om een energielabel toe te voegen aan al het vastgoed dat te koop wordt gezet. Vanaf deze datum worden ook de gestelde eisen aan het label verder aangescherpt.

Met de nieuwe labelmethodiek wordt het label veel uitgebreider. Een EnergiePrestatie adviseur dient hiervoor ter plekke de woning of het gebouw op te nemen. Met name voor consumenten betekent dit een flinke wijziging aangezien het dan ook niet meer mogelijk is om zelf online een label aan te vragen.

In een artikel in de NVM update van 30 november hebben we hier eerder al uitgebreid bij stil gestaan.

Nieuw voorstel VVD en CDA

Het CDA en de VVD hebben naar aanleiding van de voorgenomen wijzigingen een voorstel ingediend om het vanaf 1 juli 2021 het weer mogelijk te maken – voor consumenten (/woningeigenaren) - om de aanvraag van een label geheel digitaal te laten verlopen.

Dat voorstel is op woensdag 9 december aangenomen in de Tweede Kamer. Het Ministerie van BZK zal hier de komende tijd invulling aan gaan geven.

Met de verplichting om een energielabel te vermelden bij elke advertentie en de uitbreiding van het label liggen er per 1 januari nog steeds grote uitdagingen in het verschiet. Het is dan ook raadzaam uw opdrachtgevers al vast te wijzen op deze aanscherping van de regels. Het huidige label is immers nog 10 jaar geldig. Dat betekent dat het zeker voor consumenten loont om nu nog – online- voor het einde van het jaar een label aan te vragen.

Rol NVM

We hebben het Ministerie al eerder onze zorgen kenbaar gemaakt omtrent deze dubbele aanscherping. Er zijn namelijk ook nog veel open eindjes die ingevuld moeten worden. Bijvoorbeeld het feit dat nieuwbouw veelal bij start verkoop nog geen label heeft, maar ook hoe om te gaan met vastgoedobjecten die nu al (zonder label) te koop worden aangeboden. Het nu aangenomen amendement van de VVD en het CDA verandert daar ook niet zo veel aan.

Vanzelfsprekend hebben wij als NVM veelvuldig contact met politici en het ministerie van Binnenlandse Zaken om deze regelingen zo praktisch mogelijk invulling te geven. In deze gesprekken geven we ook de komende tijd aan welke problemen wij zien in de uitvoering en zoeken naar praktische oplossingen.

Energielabel verplicht bij elke advertentie
Redactie Rodenburg
Neem contact op met Redactie

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking in Nederland, wat van bijzonder belang is voor professionals in de vastgoedsector, zoals makelaars en taxateurs. Deze...
Prinsjesdag: de belangrijkste fiscale maatregelen 2024

Prinsjesdag: de belangrijkste fiscale maatregelen 2024

1. Woningwaardegrens naar €510.000  Vanaf 2024 zal de woningwaardegrens worden verhoogd naar € 510.000. Deze...
Bekijk overzicht