Stikstofproblematiek: Nu voorrang aan woningbouw

Geschreven door Redactie Rodenburg op 20 september 2019

Woensdagochtend 13 november vond er bij VNO-NCW een groot overleg plaats over de stikstofproblematiek. NVM nam deel aan het overleg om de gevolgen van deze crisis voor de makelaars en taxateurs toe te lichten. Tegelijk presenteerde minister-president Rutte een aantal maatregelen die op de korte termijn een oplossing moeten bieden.

Door strenge regelgeving op het gebied van stikstof en PFAS zijn veel woningbouwprojecten vertraagd of zelfs tot stilstand gekomen. NVM heeft daarom onder de leden een enquête gehouden, waaruit bleek dat een kwart van de woningbouw in enige mate vertraging ondervindt.

NVM vindt het positief dat het kabinet nu, twee weken na de landelijke actiedag, met maatregelen komt waarmee onder andere woningbouw deels weer hervat kan worden. Wel heeft de NVM nog zorgen over de langere termijn. Juist rond de vergunningverlening heerst nu nog onduidelijkheid en als gevolg van deze onduidelijkheid heerst er bij gemeenten angst om nieuwe vergunningen af te geven.

Minister-President Rutte bekijkt ook of de beschermde status van Natura-2000 gebieden moet worden aangepast. “Deze gebiedsgerichte aanpak is volgens NVM enorm gewenst. Maar, vraagt óók om strakke regie” aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. “Daarom blijft de NVM pleiten voor sterkere regie vanuit Den Haag op de regionale vastgoedmarkten” aldus NVM-voorzitter Onno Hoes. “Zonder daadkracht komen er te weinig nieuwe woningen en komt ook de verduurzaming van de woningvoorraad tot stilstand.”

Daarnaast ontbreekt het nog aan oplossingen op het gebied van PFAS. Het lijkt er ook niet op dat de drempelwaardes die mogelijk 1 december bekend zijn, hier soelaas zullen bieden. De PFAS-norm is van belang voor het grondverzet, wat voorafgaat aan elk nieuwbouwproject.

Onno Hoes, voorzitter NVM: “Het goede nieuws is dat er maatregelen genomen zijn, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het verhogen van het budget waarmee boeren gecompenseerd kunnen worden. We moeten echter nog zien wat het effect van deze maatregelen is en of we de woningmarkt hiermee ook daadwerkelijk vlot kunnen trekken. Daarbij vind ik de reactietermijn teleurstellend. Juist nu we een wooncrisis hebben, en dat is met Prinsjesdag nog eens bevestigd, had ik gehoopt op meer snelheid en daadkracht. De achterstand die is opgelopen, halen we niet meer in.”

Bron: NVM

Stikstofproblematiek: Nu voorrang aan woningbouw
Redactie Rodenburg
Neem contact op met Redactie

Interessant nieuws

Bekijk overzicht
Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking in Nederland, wat van bijzonder belang is voor professionals in de vastgoedsector, zoals makelaars en taxateurs. Deze...

Prinsjesdag: de belangrijkste fiscale maatregelen 2024

1. Woningwaardegrens naar €510.000  Vanaf 2024 zal de woningwaardegrens worden verhoogd naar € 510.000. Deze grens...
Bekijk overzicht