Zwolle - Holtenbroek

Holtenbroek

Holtenbroek is niet alleen een groene wijk met speelveldjes, je vindt er ook veel mensen van verschillende komaf, leeftijden en gezinssamenstellingen. Dat maakt de wijk divers. Dat zie je ook terug in het winkelcentrum waar exotische toko´s en oer-Hollandse supermarkten naast elkaar bestaan.

Holtenbroek heeft een grote verandering ondergaan. Moderne gezinswoningen hebben de oude flats grotendeels vervangen en Deltion College is een blikvanger van de wijk geworden. Het Wijkcentrum is een belangrijk ontmoetingspunt voor bewoners, waar verschillende organisaties onderdak hebben gevonden of spreekuur houden zoals Travers Welzijn, Sociaal wijkteam en Sociaal Raadslieden.

Veel bewoners zetten zich actief in voor de wijk. Bewoners hebben samen met de Stichting Beeldentuin Holtenbroek de wijk opgesierd met mooie kunstwerken, zoals De Kunstboom, The World is a Stage en de Greenman. Op initiatief van een wijkbewoner is een hondenspeelweide bij de wijkboerderij De Klooienberg ingericht op een stuk grond dat door de gemeente Zwolle beschikbaar is gesteld.

Sommige delen van de wijk behoeven extra aandacht. Met projecten als ‘Samen gaan voor de Palestrinalaan’ en "Buurt Mee" werken de gemeente, woningcorporaties en andere organisaties samen met de bewoners aan de verbetering van het leefklimaat in dit deel van de wijk. Holtenbroek is dus volop in beweging.

Wijkstatistieken

Leeftijd wijkbewoners Zwolle - Holtenbroek

Huishoudens in Zwolle - Holtenbroek

Koop/Huur in Zwolle - Holtenbroek

 • Mannelijke inwoners

  4.930
 • Vrouwelijke inwoners

  4.935
 • Inwoners Zwolle

  63.944
 • Inwoners Zwolle

  65.896
 • Auto('s)

  0,7 per huishouden

Zwolle Midden

De binnenstad van Zwolle is een autoluwe wijk (met CBS wijknummer 10) in het oude centrum van de stad. Het gebied wordt begrensd door de voormalige stadsmuren en grachten. Het is een wijk waar tegenwoordig met name winkelgebied is gelegen, zoals in de Sassenstraat, de Diezerstraat, de Oude Vismarkt, de Luttekestraat, de Melkmarkt, het Grote Kerkplein, het Rodetorenplein en de Grote Markt.

Bekijk alle wijken

Deze website maakt gebruik van cookies

Voor welke cookies geef je akkoord?

Meer informatie